Identitet

Logo og identitet

Vi er glade for, at 4PLUS4 for anden gang har fået lov til at designe Danmarks Kunstbiblioteks logo. Logoet, som også har fået tegnet en ny kongekrone, viser fire farver, som illustrerer bibliotekets samlinger. Farverne tager udgangspunkt i de gamle fliser, som ligger i bibliotekets gulv på Charlottenborg.

Med det ny logo er skiltningen også ændret inde og ude - ligesom papirlinjen er udskiftet.