Identitet

Logo og identitet

For Det Centrale Handicapråd er alle mennesker lige. Det skulle afspejles i deres nye identitet. Logoet, hvor man kan læse et H, blev en række streger i forskellig farve og tykkelse, som fleter sig ind i hinanden. Det viser, at vores veje og liv - uanset størrelse eller udseende - krydser hinanden konstant.

Billedfrisen, som blandt andet optræder på hjemmesiden, viser det samme: en række mennesker, hvor nogle har et synligt handicap og andre ikke har - hvis de altså har. Hjemmesiden er designet ud fra brugen af genkendelige farver, læsbarhed og kontrast, så alle uanset handicap har adgang til informationer.

Vi har også layoutet Handicaprådets årsberetning, der er lavet som tilgængelig pdf, så den fx kan læses korrekt af en skærmlæser. Endelig har vi stået for papirlinjen, hvor specielt visitkortet krævede et klart design, fordi det skulle indeholde Braille - også kaldet blindskrift.